trefwoorden:
trillingvrij, trillingsvrij, schroefinjectiepalenwand, groutinjectiepalenwand, palenwand, boorpalenwand, injectiepalenwand


SCHROEFINJECTIEPALENWAND (trillingvrij, grondverdringend)
Een schroefinjectiepalenwand is een trillingvrij grondverdringend geboorde keerwand (palenwand) opgebouwd uit naast elkaar geplaatste schroefinjectiepalen. Op deze webpagina over (alleenstaande) schroefinjectiepalen staat een technische beschrijving dit type paal.


KENMERKEN SCHROEFINJECTIEPALENWAND:

Een schroefinjectiepalenwand heeft de volgende specifieke kenmerken:
  • de wand wordt trillingvrij en geluidarm gemaakt;

  • de methode van uitvoering is specifiek geschikt voor zandgrond (die met veel andere technieken vaak problemen oplevert);

  • de methode is grondverdringend; er wordt geen grond opgevoerd, zodat rondom de paal geen ontspanning ontstaat; er is geen afvoer van uitkomende grond;

  • de palenwand kan aangebracht worden met relatief kleine machines.
TOEPASSING SCHROEFINJECTIEPALENWAND:
  • alwaar overlast (trillingen, geluid) voor de omgeving niet toegestaan is, bijvoorbeeld voor een bouwput in een ziekenhuis;

  • in gevallen waarin andere technieken moeilijk of niet uitvoerbaar zijn (problemen samenhangend met de bodemgesteldheid), bijvoorbeeld voor een bouwput in zandgrond alwaar absoluut trillingvrij gewerkt dient te worden;

  • bij risico van verzwakking van naastgelegen funderingen door ontspanning van de grond, bijvoorbeeld voor een kelder onder of naast een op staal gefundeerd gebouw;

  • gevallen waarin niet met grote funderingsmachines gewerkt kan worden.

Wijzigingen voorbehouden

hoofd-pagina