Vaak gestelde vragen (klik hier voor antwoorden):

 1. Wat kost een paal?

 2. Wat kosten 4 boorpalen met een lengte van 4 meter? Genoemd aantal en lengte zijn als voorbeeld genoemd. De vraag betreft vaak een klein aantal palen voor een woninguitbreiding.

 3. Hoe komt het dat de palen zo kostbaar zijn?

 4. Van een pand in Amsterdam willen we de fundering herstellen. Nu is de muur aan één zijde een gemeenschappelijke muur met de buren. Wij zouden graag de eigenaar van het buurpand een deel laten meebetalen. Welk deel moeten de buren meebetalen?

 5. Bij het heien van de palen wordt toch de weerstand van de grond (tellen van het aantal klappen per 25 cm) bijgehouden? Dan blijkt toch of de weerstand van de grond voldoende is?

 6. Moet het werk trillingvrij uitgevoerd worden?

 7. Pulsen of heien?

 8. Kunnen de koppen van de stalen buispalen tot onder het maaiveld worden weggeslagen?

 9. Kan ik de beton van de funderingsbalken storten direct aansluitend aan het storten van de beton in de palen?

 10. Kan ik, door zelf mee te werken, besparen op de kosten van de palen?

 11. Wat is een buissegmentpaal? Wat is een betonsegmentpaal?

 12. Ik heb een fundering nodig op een bijzonder moeilijk bereikbare plaats. Is daar een oplossing voor?

 13. Wat kost een fundering voor .....? Ik heb nog geen ontwerp of tekening of technische beschrijving beschikbaar van hetgeen uitgevoerd moet worden.

 14. Nu heb ik alle vragen gelezen. Ik heb ook de web-site doorgebladerd. Maar toch is mij iets nog niet duidelijk. Hoe kan ik nu verder gaan?

klik hier voor antwoorden

hoofd-pagina