BESTEKSOMSCHRIJVING

Voor een goede besteksomschrijving zijn de volgende gegevens van belang.

In alle gevallen te vermelden:

In alle gevallen toe te voegen aan het bestek:

Aangeraden wordt toe te voegen:

Alleen te vermelden indien afwijkend van de standaaard:

Wijzigingen voorbehouden

hoofd-pagina