GRONDMECHANISCHE DRAAGKRACHT

Klik hier om kostenloos de grondmechanische draagkracht van palen te laten uitrekenen op deze website (mits u een digitale sondering als .gef bestand ter beschikking heeft.

aan te houden rekenfactoren voor de norm NEN 6743:

'a'punt = factor voor de paalvoet
'a'schacht = factor voor de paalvoet
= factor in verband met de vorm van de voet

vervormingsgedrag volgens NEN6743 overeenkomstig type
V
  'a' punt 'a' schacht  
schroefinjectiepaal, grondverdringend, trillingvrij 0,9 0,009 1(3) 1
gekoppelde injectiepaal, grondverdringend, vrijwel trillingvrij 1 0,01 1 1
geheide betonsegmentpaal zonder verzwaarde voet, grondverdringend 1 0,01 1 1
stalen buispaal zonder verzwaarde voet, grondverdringend 1 0,01 1 1
stalen buispaal met verbrede voetplaat, grondverdringend 1 0 0,7-1(3) 1
stalen buispaal met verzwaarde voet, grondverdringend 1 0-0,01(1) 0,7-1(3) 1
stalen buispaal met uitgeheide voet, grondverdringend 1 0 0,7-1(3) 1
massieve betondrukpaal zonder verzwaarde voet 1 0-0,01(2) 1 1
massieve betondrukpaal met verzwaarde voet 1 0-0,01(1)(2) 0,7-1(3) 1
betondrukpaal met uitgeheide voet, zonder (of met weinig) verwijdering van grond 1 0,01 0,7-1(3) 1
betondrukpaal met uitgeheide voet, met verwijdering van grond 0,7-0,9(4) 0,005 0,7-1(3) 1-2
stalen buispaal (geschroefd) met uitgeheide voet, trillingvrij, met verwijdering van grond 0,7(4) 0,005 0,7-1(3) 1-2
  1. Te rekenen 1 over de hoogte van de voet, voor het overige 0.
  2. Een massieve betondrukpaal zal over het algemeen niet dieper dan ca. 0,5 meter diep een zandlaag in gedrukt kunnen worden, zodat er over het algemeen weinig of geen bijdrage van positieve wrijving verwacht mag worden.
  3. De factor b voor de vorm van de voet dient berekend te worden zoals beschreven is in NEN 6743.
  4. De factor 0,5 zoals genoemd in NEN 6743 is van toepassing op gepulste palen.
    In dit geval betreft het echter palen waaraan een positieve bijdrage geleverd wordt door het drukken en/of uitheien van een voet. In dat geval wordt een grotere factor gerekend: voor een uitgeheide voet 0,7; in geval van bovendien drukken 0,8-0,9.

Wijzigingen voorbehouden

hoofd-pagina